Välkommen till Teem Combustion Group AB

Teem Combustion Group

om oss

TCG har en bred erfarenhet av tillverkning & service av olika typer av värmepannor. I företaget finns en gedigen kunskap gällande värmesystem och förbränning av både fasta och flytande biobränslen.

TCG jobbar med allt från koldioxidneutrala helhetslösningar för uppvärmning till service av befintliga anläggningar. Våra pannor har en effekt från 0,5 till 1,8 MW. Dessa är kundanpassade och tillverkas på beställning. Vi tillhandahåller även alla reservdelar.